Cuestión de puntos de vista

Pereira-Zazo, Óscar. (U of Nebraska-Lincoln). “Cuestión de puntos de vista: La mirada infantil en El Espíritu de la colmena y Secretos del corazón.” In Modes de representació i estratègies discursives. Ed. Josep V. Gavaldà Roca and Carmen Gregori Signes. (Quaderns de Filologia – Estudis de Comunicació, vol. 1). Valencia: U de Valencia, 2002. 227-38.*

https://www.academia.edu/34217368/

2020